Hulemaleri i Argentina

Kan oprindelige folk være de kulturelle arvtagere af gamle klippemalerier?

Den klippekunst, der blev lavet af fortidens jægere for tusind år siden, forbløffer os stadig i dag. Den forbinder fortiden med nutiden, indfanger nye generationer og skaber bånd gennem kollektive minder.

Den klippekunst, der blev lavet af fortidens jægere for tusind år siden, forbløffer os stadig i dag.

Den forbinder fortiden med nutiden, indfanger nye generationer og skaber bånd gennem kollektive minder.

Det er meget sandsynligt, at den oldgamle klippekunst, der blev skabt i Patagonien, Argentina, og betydningen

af "Cueva de las Manos" (Hændernes hule) i den periode, er blevet videregivet og omfavnet af nye generationer af oprindelige folk gennem kollektive erindringer. Hvad vi lærer fra optegnelser og myter om jagtpraksis, livets cyklus og bønner, stemmer alt sammen overens med de tilbageværende mønstre, der stadig blev set blandt Pehuenche-folket, selv i nyere historisk tid. Hulemalerierne og billederne havde en stærk indvirkning på de mennesker, der så dem; de blev en del af deres historier, der gik i arv fra generation til

generation, holdt den kollektive hukommelse i live og gjorde den endnu rigere, som tiden gik.

Cueva de las Manos, UNESCO verdensarv

"Cueva de las Manos" er et fortidsfund i det sydlige Argentina, der ligger i Andesbjergenes enorme landskaber. Det er en arkæologisk skat med utrolig klippekunst, skabt af jægere og samlere for næsten 9400 år siden. Kunstværket viser scener med kollektiv jagt og har adskillige afbildninger af guanacoer (en type kameldyr) samt mere end 800 håndaftryk, der spænder over forskellige tidsperioder. Stedets enestående bevarelse og rige historiske betydning har givet det en plads på UNESCO's verdensarvsliste.Hvordan samarbejder arkæologer og etnografer om dette projekt?

En arkæologs job er at afdække de fysiske fund fra fortiden og fortolke dem. I dette tilfælde er vi afhængige af, hvad der er blevet bevaret i den sociale hukommelse mellem fortid og nutid. Vi kan drage historiske analogier ved at bruge etnografiske data, der anvendes på den samme region i en arkæologisk kontekst. I bund og grund undersøger vi, hvordan fortællinger og levemåder taler til materielle levn, såsom klippekunst.


For at forstå klippekunsten ved "Cueva de las Manos" ser vi på beretninger fra etnografer og kronikører, der interagerede med pehuencherne, det oprindelige folk i det sydlige Patagonien under den europæiske kontaktperiode. Baseret på disse add beretninger, foreslår vi fortolkninger af kunstværker, der viser scener med kollektiv jagt og gravide guanacoer. Vi påstår dog ikke, at disse oprindelige folk er genetisk beslægtede med skaberne af klippekunsten i "Cueva de las Manos". I stedet foreslår vi, at kunstens og stedets betydning kan være blevet videregivet og kulturelt inkorporeret af senere befolkninger. Dette fremhæver den kollektive hukommelses rolle i at bevare og videreføre billederne og betydningen af forfædres klippekunst for fremtidige generationer.


Blandt kronikører og etnografer er det blevet observeret, at patagoniske befolkninger, som altid har været jægere og samlere, brugte en snor lavet af guanacould som pandebånd til at transportere pileskafter eller som et mellemled til pile, der kastes med en spydkaster. Tilstedeværelsen af den samme snor på billederne fra hulen viser, at denne praksis har eksisteret i de sidste 9000 år. Derudover viser klippekunsten en større figur i en hierarkisk position, iført en pelskappe, der ligner dem, der bruges af Pehuenches i historisk tid.


Desuden er der malerier af gravide guanaco-hunner sammen med en stor hvid cirkulær form, som kunne repræsentere månen. Denne forbindelse relaterer til en Pehuenche-myte kaldet "Solens datter", hvor Månen er afbildet som en magtfuld heks, der besætter mandlige guanacoer og ñandús. Derfor sang kvinder fra denne kultur sange dedikeret til månekvinden og havde stor respekt for hende. Denne forbindelse mellem malerierne, de historiske beretninger og myterne antyder en forbindelse til bønner eller anmodninger om frugtbarhed og reproduktion af guanacoer for at sikre en vellykket jagt.


Hvordan sker alt dette?

Klippekunst ved "Cueva de las Manos": På dette sted er der mange oldgamle tegninger på hulevæggene, som blev lavet for mellem 9400 og 2500 år siden. Vi har valgt to hovedtemaer at studere: jagtscener og billeder af gravide guanacoer.

Historisk analogi: Det er, når vi bruger information fra studier af menneskers liv i fortiden (etnografiske data) til at hjælpe os med at forstå, hvad der skete i den samme region i oldtiden. Det er som at sammenligne lignende handlinger eller levemåder, der skete på forskellige tidspunkter.

Kollektiv hukommelse: Erindringer og viden, som en gruppe mennesker deler om deres forfædre og alt, hvad der er sket i fortiden. Det handler om at holde disse forbindelser i live og værdsætte det, der er blevet overleveret gennem generationerne.

Social hukommelse: Det handler om at være opmærksom på de relationer, som vores forfædre havde til andre sociale grupper i fortiden. Det er at huske og anerkende interaktioner og forbindelser mellem forskellige samfund, der fandt sted for lang tid siden.

 

Konklusion

Så hvad bidrager disse gamle billeder med til de fælles erindringer hos de jægere og samlere, der lavede dem for 9000 år siden? Og hvad betyder sammenligningen med historiske begivenheder for vores mål om at forstå livet for de mennesker, der skabte denne klippekunst?


Grundlæggende har vi en idé om, at disse ritualer, som fandt sted, når guanaco-hunnerne fødte, var som markører, der styrede deres aktiviteter og bevægelser i løbet af året, fra bjergene til steppen og tilbage igen. Det antyder, at der kan have været årlige cyklusser forbundet med disse ritualer.


Så her er spørgsmålet: Hvorfor skulle vi ikke kunne bruge etnografisk information i arkæologien? Måske er det et spørgsmål om, hvor meget vi kan stole på kilderne og de specifikke detaljer om den sociale og historiske kontekst, der er knyttet til bestemte genstande eller steder. Det viser os, hvordan den kollektive hukommelse spiller en vigtig rolle i udformningen af den sociale virkelighed og udfordrer ideen om, at fortid og nutid er helt adskilte. I vores tilfælde har vi en god grund til at bygge bro mellem fortid og nutid ved at forbinde de etnografiske data med de arkæologiske beviser. Og det ser ud til at være tilfældet for Cueva de las Manos.


Skrevet af Lucia Ana Gaviola
Aarhus Universitet


Den oprindelige artikel: Schneier, P.; Ponce, A. & Aschero, C. “Arte rupestre, etnografía y memoria colectiva: el caso de Cueva de las Manos, Patagonia Argentina”. Revista uruguaya antropología etnografía, ISSN 2393-6886, 2021, Año VI – Nº 1:71–85. DOI: 10.29112/RUAE.v6 ºn1.4


Tilgængelig i: Scielo Uruguay http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-68862021000100071


Erklæring om offentliggørelse

Ingen potentielle interessekonflikter blev rapporteret af forfatteren.