Biblioteca

Biblioteca /


Bibliotek

La mejor forma de aprender un idioma es leyendo

Den bedste måde at lære et sprog er at læse

Abierto para todos

Contamos con cerca de 300 libros

y CD musicales en español para niños de 1-12 años

(y algunos de adultos)


Åben for alle

Vi har tæt ved 300 bøger og musik CDer på spansk for 1-12 årige børn (og nogle for voksne) 


¡Aceptamos donaciones!


Libros en español para todas las edades.

Libros de autores de habla hispana en danés o inglés.

Libros sobre España y Latinoamérica (historia, cultura, arte, turismo).

Cojines limpios.

Requisitos:

Hay que tramitar credencial (lleva una foto, puede ser impresa) y pagar un depósito. El depósito se te regresa cuando tú quieras, siempre y cuando no se adeuden libros.

 

Depósito:

Miembros de RAÍCES  - gratis

Alumnos de Mi Escuelita - gratis

Público general - 200 kr.

 

Hvad skal du gøre for at være med:

Man skal have bibliotekskort (medbring et foto, kan godt være hjemmeprintet) og betaler et depositum.

Du får depositum tilbage når du vil, hvis du har afleveret alle bøger i den samme tilstand, som du fik dem.

 

Depositum:

Medlemmmer af RAÍCES - gratis

Børn fra Mi Escuelita Latinoamericana -  gratis

Andre - 200 kr

Vi modtager gerne dine gamle bøger!


Bøger på spansk til alle aldersgrupper.

Bøger af spansktalende forfattere på dansk og/eller engelsk.

Bøger om Spanien eller Latinamerika (historie, kultur,rejser, etc).

Rene puder.

Asociación cultural y de integración sin afán de lucro

Almennyttig forening for kultur og integration

Jyllands Allé 107

8270 Højbjerg

CVR-Nr: 39530104